Bedrijfsreading – Bewust werken

Een bedrijf laten lopen zoals het goed voelt. Zo’n bedrijf groeit vanzelf. 

Een bedrijf is een levend organisme. Dit organisme is het resultaat van de interactie en inzet van de eigenaar, medewerkers, klanten en leveranciers. De communicatie tussen al deze mensen is wat de richting van het bedrijf, en daarmee het succes, bepaald. Door deze processen te lezen, bewust te maken, kunnen processen opnieuw gestuurd worden. 

Weten wat voor u werkt maakt ondernemen leuker, krachtiger, efficiënter en zorgt voor mooie resultaten. De Bedrijfsreader benoemt vanuit intuïtief niveau wat er leeft in u, uw bedrijf en in de sfeer van het bedrijf in het algemeen. Door samen te kijken naar mechanismen, overtuigingen en de persoonlijke doeleinden, kan er een nieuwe verbinding met het bedrijf gemaakt worden. Nieuwe creativiteit, werklust en effectiviteit.

Wat kan De Bedrijfsreader doen?

De Bedrijfsreader kijkt objectief. Hij kan zaken inzichtelijk maken die op het eerste gezicht ondoorzichtig lijken en ziet dingen die verborgen zijn. Ik hanteer overigens een strikte zwijgplicht en respecteer uw privacy.

Mogelijkheden:
• verheldert bij ingrijpende veranderingen en beslissingen
• maakt interne en externe communicatie problemen helder
• bemiddelt en verheldert bij conflicten
• kijkt mee bij fusies en nieuwe samenwerkingsverbanden
• ondersteunt anders-presterende medewerkers
• helpt bij burn-out en spanningsklachten